Veranderingen binnen het leszwemmen

In dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van een aantal veranderingen binnen ons leszwemmen.

Er zijn diverse (verschillende) organisaties die diploma’s uitgeven en toezien op de kwaliteit van de zwemlessen.

Neptunus is voor haar diplomazwemmen tot op heden aangesloten bij de (NPZ/)NRZ.

De (NPZ/)NRZ stelt nieuwe eisen en deze sluiten niet helemaal aan bij de visie van onze vereniging.

Zo hebben wij in de afgelopen jaren een aantal kwaliteitswijzigingen doorgevoerd die ereist waren:

  • de verplichting een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor kaderleden is nu verplicht,
  • wij  hebben twee vertrouwenspersonen aangesteld,
  • er is een klachtenprocedure opgesteld,
  • een leerlingvolgsysteem voor ouders is ingevoerd
  • en ook opleidingen (interne en externe) worden nu structureel aan kaderleden gegeven.

Het punt waar wij een andere visie over hebben is op het gebied van gediplomeerd zwemonderwijs.

Wij hebben keuze gemaakt uit de diploma organisaties KNZB, ENVOZ en NCS die een andere opzet hebben als nu de NRZ.

De keuze is organisatie ENVOZ geworden waar wij onze werkwijze in terugvinden.

Wij vooral met elkaar, als vereniging, met alle vrijwilligers de zwemopleiding moeten verzorgen. Hierbij zorgen wij voor een flink aantal opgeleide kaderleden (volgens KNZB, ENVOZ en NCS diploma’s), maar zijn er ook een groot aantal kaderleden, vaak ouders van kinderen, die alleen een interne opleiding hebben gevolgd, of deze nog gaan volgen.

De gediplomeerden leiden hierbij de kaderleden op en zorgen dat het niveau hoog blijft.

Dit is zoals wij graag met elkaar zwemles aan de onze kinderen willen geven. Het echte verenigingsgevoel zo vinden wij.

Deze visie sluit niet aan bij de visie van de NPZ/NRZ die ervan uitgaan dat alle kaderleden gediplomeerde zwemonderwijzers moeten zijn.

Het  gevolg is dat wij na 8 februari geen diploma’s van de (NPZ/)NRZ zullen uitgeven maar die (en  overgaan naar) van de ENVOZ.

Wat verandert er nu en wat blijft gelijk?

De ABC diploma’s van ENVOZ zien er anders uit dan de ABC diploma’s van de (NPZ/)NRZ.

De eisen zijn verschillend maar de vaardigheid voor het zwem ABC komt overeen.

Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van zwemles op het niveau blijft zoals dat nu ook het geval is.

Zwemvaardigheid I,II,III, snorkelen en zwemmend redden blijven wij ook voortzetten. Ook hier zijn de eisen verschillend maar worden de vaardigheden door andere onderdelen getoetst.

Data diplomazwemen zwem ABC

Wij streven ernaar om de data voor proef- en diplomazwemmen gelijk te houden zoals we het begin van dit seizoen hebben vastgesteld.

De data zijn:

 Proef
zwemmen
Diploma
zwemmen
A&B8-apr15-apr
C27-mei3-jun
A&B10-jun17-jun

Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag. U kunt uw vragen ook op het bad stellen aan de desbetreffende uurleider die u kunt herkennen aan het rode t-shirt.