Algemene Ledenvergadering 2019

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 29 april 2019 in een zaal van De Grote Koppel.

Aanvang 20.00 uur. De financiële stukken liggen ter inzage vanaf 19.30 uur.

De agenda wordt als volgt voorgesteld:

 1. Opening
  In memoriam: Puck de Voogd en Cees van Dalen
 2. Uitreiking Willem van Dinter-trofee
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag secretaris 2018
 6. Jaarverslagen diverse commissies:
  – Commissie Elementair zwemmen
  – Commissie Wedstrijd zwemmen
  – Commissie Masterszwemmen, recreatief en trimzwemmen
  – Commissie ENC Waterpolo
 7. Verslag financiële commissie
 8. Financieel jaarverslag 2018
  – Verlies- en winstrekening + balans
  – Begroting 2018
 9. Verkiezing financiële commissie (voor toelichting zie hieronder)
 10. verkiezing bestuursleden (voor toelichting zie hieronder)
 11. Bestuursmededelingen
 12. Rondvraag en sluiting

(een uitgebreidere versie van deze agenda inclusief bijlagen is te downloaden via deze link:
Agenda ALV 2019)

Het bestuur van de Arnhemse Zwem- en Poloclub ‘Neptunus’

Namens deze,

Sven Angenent
(secretaris)


Toelichting bij agendapunt 9 ‘Verkiezing financiële commissie’

De financiële commissie bestond dit jaar uit 1) Bas Swinkels en 2) Linda van Haren.  Reservelid is Frans Gielen.

Voor het verslagjaar 2019 wordt de kascommissie gevormd door 1) Linda van Haren en 2) Frans Gielen. Gezocht wordt naar een nieuw reserve lid.  

Toelichting bij agendapunt 10 ‘Verkiezing bestuursleden’

Rooster van aftreden 2019: Herman Schuiling en Robert Croes

Het bestuur draagt voor de komende periode Herman Schuiling wederom voor als penningmeester en Robbert Croes als lid van het bestuur namens waterpolo.

In verband met werkzaamheden legt Sven Angenent zijn functie als secretaris van de vereniging voortijdig neer. Dian Kortschot is bereid gevonden zijn plaats in te nemen en daarom draagt het bestuur haar voor aks secretaris.

Daniël Prinse heeft het bestuur per 1-7-2018 verlaten en sindsdien loopt Bernadette Hinkema zich warm om zijn plaats in te kunnen nemen. Het bestuur draagt haar voor als bestuurslid namens het wedstrijdzwemmen.

Tot een week voor de algemene ledenvergadering kunnen door tenminste tien seniorleden kandidaten worden gesteld voor te vervallen vacatures. Tijdens de algemene ledenvergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.