Bestuur

Dagelijks bestuur

Vice-voorzitter: Gerrit Jansen

Secretaris: Sven Angenent

Penningmeester: Herman Schuiling


Algemeen bestuur

Norbert Idserda(EZ)

Pieter Scharphorn (MZ)

Robbert Croes (WP)


De bestuursvergaderingen worden namens het wedstrijdzwemmen bijgewoond door Bernadette Hinkema.