Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Dianne Kortschot

Secretaris:  Sandra Veldhuis

Penningmeester: Herman Schuiling


Algemeen bestuur

Marijke Verheijen (EZ/RZ)

Bernadette Hinkema (WZ/MZ)

Robbert Croes (WP)