Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Dianne Kortschot

Secretaris:  Sandra Veldhuis

Penningmeester: Herman Schuiling


Algemeen bestuur

Norbert Idserda(EZ)

Pieter Scharphorn (MZ)

Robbert Croes (WP)


De bestuursvergaderingen worden namens het wedstrijdzwemmen bijgewoond door Bernadette Hinkema.