Algemene Ledenvergadering 2019

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 29 april 2019 in een zaal van De Grote Koppel.

Aanvang 20.00 uur. De financiële stukken liggen ter inzage vanaf 19.30 uur.

De agenda wordt als volgt voorgesteld:

 1. Opening
  In memoriam: Puck de Voogd en Cees van Dalen
 2. Uitreiking Willem van Dinter-trofee
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag secretaris 2018
 6. Jaarverslagen diverse commissies:
  – Commissie Elementair zwemmen
  – Commissie Wedstrijd zwemmen
  – Commissie Masterszwemmen, recreatief en trimzwemmen
  – Commissie ENC Waterpolo
 7. Verslag financiële commissie
 8. Financieel jaarverslag 2018
  – Verlies- en winstrekening + balans
  – Begroting 2018
 9. Verkiezing financiële commissie (voor toelichting zie hieronder)
 10. verkiezing bestuursleden (voor toelichting zie hieronder)
 11. Bestuursmededelingen
 12. Rondvraag en sluiting

(een uitgebreidere versie van deze agenda inclusief bijlagen is te downloaden via deze link:
Agenda ALV 2019)

Het bestuur van de Arnhemse Zwem- en Poloclub ‘Neptunus’

Namens deze,

Sven Angenent
(secretaris)


Toelichting bij agendapunt 9 ‘Verkiezing financiële commissie’

De financiële commissie bestond dit jaar uit 1) Bas Swinkels en 2) Linda van Haren.  Reservelid is Frans Gielen.

Voor het verslagjaar 2019 wordt de kascommissie gevormd door 1) Linda van Haren en 2) Frans Gielen. Gezocht wordt naar een nieuw reserve lid.  

Toelichting bij agendapunt 10 ‘Verkiezing bestuursleden’

Rooster van aftreden 2019: Herman Schuiling en Robert Croes

Het bestuur draagt voor de komende periode Herman Schuiling wederom voor als penningmeester en Robbert Croes als lid van het bestuur namens waterpolo.

In verband met werkzaamheden legt Sven Angenent zijn functie als secretaris van de vereniging voortijdig neer. Dian Kortschot is bereid gevonden zijn plaats in te nemen en daarom draagt het bestuur haar voor aks secretaris.

Daniël Prinse heeft het bestuur per 1-7-2018 verlaten en sindsdien loopt Bernadette Hinkema zich warm om zijn plaats in te kunnen nemen. Het bestuur draagt haar voor als bestuurslid namens het wedstrijdzwemmen.

Tot een week voor de algemene ledenvergadering kunnen door tenminste tien seniorleden kandidaten worden gesteld voor te vervallen vacatures. Tijdens de algemene ledenvergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Veranderingen binnen het leszwemmen

In dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van een aantal veranderingen binnen ons leszwemmen.

Er zijn diverse (verschillende) organisaties die diploma’s uitgeven en toezien op de kwaliteit van de zwemlessen.

Neptunus is voor haar diplomazwemmen tot op heden aangesloten bij de (NPZ/)NRZ.

De (NPZ/)NRZ stelt nieuwe eisen en deze sluiten niet helemaal aan bij de visie van onze vereniging.

Zo hebben wij in de afgelopen jaren een aantal kwaliteitswijzigingen doorgevoerd die ereist waren:

 • de verplichting een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor kaderleden is nu verplicht,
 • wij  hebben twee vertrouwenspersonen aangesteld,
 • er is een klachtenprocedure opgesteld,
 • een leerlingvolgsysteem voor ouders is ingevoerd
 • en ook opleidingen (interne en externe) worden nu structureel aan kaderleden gegeven.

Het punt waar wij een andere visie over hebben is op het gebied van gediplomeerd zwemonderwijs.

Wij hebben keuze gemaakt uit de diploma organisaties KNZB, ENVOZ en NCS die een andere opzet hebben als nu de NRZ.

De keuze is organisatie ENVOZ geworden waar wij onze werkwijze in terugvinden.

Wij vooral met elkaar, als vereniging, met alle vrijwilligers de zwemopleiding moeten verzorgen. Hierbij zorgen wij voor een flink aantal opgeleide kaderleden (volgens KNZB, ENVOZ en NCS diploma’s), maar zijn er ook een groot aantal kaderleden, vaak ouders van kinderen, die alleen een interne opleiding hebben gevolgd, of deze nog gaan volgen.

De gediplomeerden leiden hierbij de kaderleden op en zorgen dat het niveau hoog blijft.

Dit is zoals wij graag met elkaar zwemles aan de onze kinderen willen geven. Het echte verenigingsgevoel zo vinden wij.

Deze visie sluit niet aan bij de visie van de NPZ/NRZ die ervan uitgaan dat alle kaderleden gediplomeerde zwemonderwijzers moeten zijn.

Het  gevolg is dat wij na 8 februari geen diploma’s van de (NPZ/)NRZ zullen uitgeven maar die (en  overgaan naar) van de ENVOZ.

Wat verandert er nu en wat blijft gelijk?

De ABC diploma’s van ENVOZ zien er anders uit dan de ABC diploma’s van de (NPZ/)NRZ.

De eisen zijn verschillend maar de vaardigheid voor het zwem ABC komt overeen.

Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van zwemles op het niveau blijft zoals dat nu ook het geval is.

Zwemvaardigheid I,II,III, snorkelen en zwemmend redden blijven wij ook voortzetten. Ook hier zijn de eisen verschillend maar worden de vaardigheden door andere onderdelen getoetst.

Data diplomazwemen zwem ABC

Wij streven ernaar om de data voor proef- en diplomazwemmen gelijk te houden zoals we het begin van dit seizoen hebben vastgesteld.

De data zijn:

 Proef
zwemmen
Diploma
zwemmen
A&B8-apr15-apr
C27-mei3-jun
A&B10-jun17-jun

Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag. U kunt uw vragen ook op het bad stellen aan de desbetreffende uurleider die u kunt herkennen aan het rode t-shirt.