De Neptunus Gedragscode

Respect

Neptunus Arnhem geeft invulling aan de Sportwaarde Respect aan de hand van Fair Play, de Neptunus gedragscode en Neptunus Gouden Gedragsregels. Het is een preventief beleid dat gericht is op duidelijkheid, communicatie en afspraken om zodoende onze sport met nog meer plezier te kunnen uitoefenen bij Neptunus Arnhem. Excessen en soortgelijke uitspattingen door (kader) leden, toeschouwers of welke betrokken persoon van Neptunus Arnhem zijn, gelukkig, nog steeds te verwaarlozen. Tevens haken we met de Neptunus Sportwaarde Respect aan bij zowel de landelijk sportbonden (KNZB, KNVB, NEVOB, KNHB e.d.) als bij de lokale politiek van de Gemeente Arnhem waar Respect & Sportiviteit “hoog in het vaandel staan”.

Fair Play

Fair Play geeft aan dat Neptunus Arnhem een aantal afspraken zal gaan hanteren om zwemmen voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we aan zwemmen willen doen.

Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we onze sport, zwemmen, ook in de toekomst aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter & bestuurder die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren om “de geest niet uit maar… in de fles te houden”.

Beleid

Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan consequent handelend op te treden. Het instellen van een Gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

18+ regeling

Binnen onze zwemvereniging vinden wij veiligheid erg belangrijk.

Vandaar dat er tijdens de zwemles altijd een 18+er (dus iemand van 18 jaar of ouder) aanwezig moet zijn die uw kind(eren) naar het toilet kan brengen of die in het geval dat er iets met uw kind(eren) gebeurd uw kind(eren) naar de dokterspost kan brengen.

Probeer broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, buurjongens of buurmeisjes tijdens de zwemles zoveel mogelijk op de bank of tribune te laten zitten laat hen niet spelen langs de rand van het zwembad. Dit in het kader van de veiligheid maar ook om te voorkomen dat de zwemles verstoord wordt.

Gedragsregels gelden voor iedereen

De gedragsregels gelden voor iedereen of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de toeschouwer of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in onze vereniging, Neptunus Arnhem.

Het doel hiervan is dat iedereen nog meer plezier beleeft aan zwemmen bij Neptunus Arnhem. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisteren naar elkaar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen.

Dit betekent ook dat er afspraken moet worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de sport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in de Neptunus Gedragscode & Neptunus Gouden Gedragsregels, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben bepaald en met elkaar afspreken deze (blijvend) te zullen nakomen.

Naleving

Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van sancties. Deze kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de Neptunus Gedragscode & Neptunus Gouden Gedragsregels.

De Neptunus gedragscode

 1. Respect voor teamgenoten, zowel binnen als buiten het zwembad, is essentieel.
  Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal, fysiek geweld en/of molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.
 2. De leden van onze vereniging hebben respect voor de tegenstander en scheidsrechters.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen.
  Een verenigingslid is dan ook aansprakelijk voor door hem of haar aangerichte schade.
 4. Een verenigingslid dient zich te houden aan een door de vereniging of KNZB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van een gepleegde overtreding.
  De vereniging zal de door de KZNB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 5. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 6. Een verenigingslid die een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij het bestuur, trainer en/of coach.
 7. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag.
  Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.

De Neptunus Gouden Gedragsregels & Sportwaarden

Respect

 • Als lid ben je je bewust van de Neptunus Gedragscode.
 • Als betrokkene van Neptunus Arnhem ben je een een voorbeeld voor de anderen.
 • Je bent op tijd voor de trainingen en wedstrijden.

Betrokkenheid

 • Je loopt niet weg voor een verenigingsklusje.
 • Tijdens wedstrijden draag je, mits in het bezit daarvan, de Neptunus kleding.
  (wat niet wil zeggen dat dit een verplichting is tot aanschaf)
 • Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
  Ook op de omgeving en de attributen waarin/waarmee de vereniging actief is, zoals het zwembad.

Communicatie

 • We komen onze gemaakte afspraken na (afspraak is afspraak). Als je onverwachts bent verhinderd, meld je je zo tijdig mogelijk af.
 • We praten met elkaar en niet over elkaar.
 • Openheid en eerlijkheid staan voorop.

Ambitie

 • Winnen met respect en sportiviteit staan voorop.

Veiligheid

 • Je blesseert je tegenstander nooit opzettelijk.

KZNB Campagne Code Blauw

De KNZB is in september 2017 gestart met een (vervolg-)campage om sportief en respectvol gedrag te stimuleren: Code Blauw: Zwem Sportief