Diplomazwemmen

Voordat de kinderen mogen diplomazwemmen wordt eerst proefgezwommen. Alleen kinderen waarvan op de verschillende zwemdagen wordt gedacht dat zij een voldoende niveau hebben om hun diploma te behalen worden uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Het proefzwemmen wordt onder dezelfde omstandigheden gehouden als het latere diplomazwemmen. Bij het proefzwemmen kunnen de kinderen wennen aan het “grote” en “diepe” zwembad en leren ze hoe het eraan toegaat. De kinderen worden beoordeeld alsof het diplomazwemmen is en de kinderen die niet voldoen aan de gestelde eisen mogen niet een volgende keer diplomazwemmen.
Het proefzwemmen is dus niet vrijblijvend.

Wanhoop niet! Het is maar een paar weken tot het volgende proef- en diplomazwemmen.

Zorg dat u met uw kind uiterlijk 15 minuten voor aanvang aanwezig bent en meld u in het bad aan de ontvangsttafel, denk aan de juiste kleding!

Hieronder de verschillende programma’s per diploma. Naast de zwemeisen bevat het ook de eisen aan de extra zwemkleding.

Diploma’s en eisen

A-B-C

Zwaardvisserie – aanvulling Neptunus

Snorkelserie

Doflijnserie

A Zwemsurvival

B Zwemsurvival

C Zwemsurvival

Proef- en Diplomazwemmen tot en met juni 2020 (zondag van 10.00 uur tot 11.15 uur)
Proefzwemmen
Diplomazwemmen
A en B27 oktober3 november
C en zwvis 17 november 24 november
A en B19 januari26 januari
C en zwvis 9 februari16 februari
A en B22 maart29 maart
A en B 7 juni14 juni
C en zwvis13 juni21 juni

Wijzigingen voorbehouden

Kinderen worden niet toelaten indien er sprake is van een contributie-achterstand. De zwaardvis diploma’s worden gepland bij voldoende deelnemers. Voor alle vragen over het diplomazwemmen kunt u terecht bij uurleider.