Diplomazwemmen

Voordat de kinderen mogen diplomazwemmen wordt eerst proefgezwommen. Alleen kinderen waarvan op de verschillende zwemdagen wordt gedacht dat zij een voldoende niveau hebben om hun diploma te behalen worden uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Het proefzwemmen wordt onder dezelfde omstandigheden gehouden als het latere diplomazwemmen. Bij het proefzwemmen kunnen de kinderen wennen aan het “grote” en “diepe” zwembad en leren ze hoe het eraan toegaat. De kinderen worden beoordeeld alsof het diplomazwemmen is en de kinderen die niet voldoen aan de gestelde eisen mogen niet een volgende keer diplomazwemmen.
Het proefzwemmen is dus niet vrijblijvend.

Wanhoop niet! Het is maar een paar weken tot het volgende proef- en diplomazwemmen.

Zorg dat u met uw kind uiterlijk 15 minuten voor aanvang aanwezig bent en meld u in het bad aan de ontvangsttafel, denk aan de juiste kleding!

Hieronder de verschillende programma’s per diploma. Naast de zwemeisen bevat het ook de eisen aan de extra zwemkleding.

Diploma’s en eisen

Proef- en Diplomazwemmen tot en met juni 2024 (zondag van 10.00 uur tot 11.15 uur)

Proefzwemmen

Proefzwemmen is altijd 1 week voor diplomazwemmen.

Diplomazwemmen

Momenteel zijn er data bekend voor diplomazwemmen. Zie het rooster.

Uitreiking diploma’s bij het diploma zwemmen. Diploma zwemmen Foto’s

Wijzigingen voorbehouden

Kinderen worden niet toelaten indien er sprake is van een contributie-achterstand. De Zwemvaardig, Zwemsurvival, Snorkel diploma’s worden gepland bij voldoende deelnemers. Voor alle vragen over het diplomazwemmen kunt u terecht bij uw uurleider.