Elementair Zwemmen

Neptunus kent een aantal hoofdactiviteiten, binnen de vereniging aangeduid als sectoren. De grootste sector is elementair zwemmen (leszwemmen) in zwembad De Grote Koppel in Arnhem-Zuid. Wij geven zwemlessen op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag. Doel van deze sector is de leden stapsgewijs op te leiden volgens de richtlijnen van de ENVOZ. ENVOZ is het opleidingsinstituut voor de Nederlandse Zwembranche. De ENVOZ zwemdiploma’s zijn internationaal erkend door de Internationale Federatie van Swimming Teachers Associations (IFSTA).

Zowel kinderen vanaf 4,5 jaar als tieners en volwassenen zijn van harte welkom. Na het behalen van de zwemdiploma’s A-B-C, kun je deelnemen aan de ENVOZ diploma’s Snorkelen. Ga naar Diplomazwemmen voor het diplomaprogramma en eisen per diploma.

Visie

Bij Neptunus starten wij met watergewend maken en drijven. De kinderen en volwassenen leren zo door te voelen wat water met je doet en wat je zelf in het water kunt doen. Wij gebruiken drijfmiddelen als hulpmiddel tijdens de zwemles. Denk aan plankjes, flexibeams, matten en ballen. Het doel is om de kinderen en de volwassenen watergewend en zwemvaardig te maken en ze een leuke lestijd te geven met vooral ook veel zwemplezier. Het resultaat is dan het zwemdiploma.

Opbouw badjes

Bij de opleiding van de kinderen tot het A diploma gebruiken we een aantal badjes.

Klik ‘hier‘ voor meer informatie.

Wachtlijst

Vanwege de grote belangstelling voor de verschillende zwemlessen hanteren we een wachtlijst voor: kinderen (dinsdag 1 tot 3, donderdag 1 tot 3, zaterdag 1 tot 3, zondag 6 tot 9 maanden), tieners (3 tot 6 maanden) en volwassenen (3 tot 6 maanden). De wachttijd kan per lesdag, lestijd en niveau verschillen.

Voor inschrijvingen kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Kinderen die bovenaan de wachtlijst staan en een minimum leeftijd van 4½ jaar hebben bereikt kunnen meedoen aan de eerste zwemles. Zij worden daarvoor opgeroepen. Dit geldt ook voor volwassenen. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar: inschrijven@neptunus-arnhem.nl

Rooster en contributie – Gelrepas

Op welke dagen, tijden en in welk zwembad vindt u op deze pagina.

Een overzicht van alle tarieven staat op deze pagina.

Als u in het bezit ben van een Gelrepas dan kunt u deze ook inzetten voor de zwemlessen, mits u deze Gelrepas voor de betreffende pashouder niet al elders gebruikt.

De kosten declareren wij dan rechtstreeks bij de gemeente. Meer informatie met betrekking tot de Gelrepas vindt u op deze pagina.

Zwemexamens

Enkele keren per jaar worden zwemexamens georganiseerd. Drie keer voor de zwemdiploma’s A en B en drie keer voor het zwemdiploma C. Ook wordt er met regelmaat afgezwommen voor de overige diploma’s. Een overzicht van de afzwem-data vindt u op deze pagina.

Het melden van een klacht over leszwemmen

Mocht u een klacht willen indienen die te maken heeft met het leszwemmen dan kan dat per mail of via de website.

  • Een klacht in geval van seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie kan gemeld worden bij de vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover staat op deze pagina, mailen kan naar VCP@neptunus-arnhem.nl.
  • Een algemene klacht over Neptunus dan wel kader- en/of bestuursleden kan gemeld worden via leszwemmen@neptunus-arnhem.nl
  • Een klacht over de coördinator Elementair Zwemmen zal behandeld worden door het dagelijkse bestuur van Neptunus.

Wij verwijzen u naar onze klachtenprocedure voor meer informatie.

Waarom Zwem-ABC?

Sinds oktober 1998 gaat iedereen die leert zwemmen in opleiding voor het Zwem-ABC. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt. Alle vaardigheden die een moderne recreant tegenwoordig nodig heeft bij het recreëren in (subtropische) zwembaden en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Er is een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger kunnen zwemmen.

Niet de zwemslagen staan centraal maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden. Er wordt in eerste instantie veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Als leerlingen zelfstandig kunnen drijven op borst en rug, is het tijd voor de volgende fase, het voortbewegen in het water met behulp van zwemslagen.

Bij het Zwem-ABC leert men 4 zwemslagen. De schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl en rugcrawl. De eerste 2 slagen dienen bij het A-diploma reeds goed uitgevoerd te worden. De eisen van de borst- en rugcrawl worden bij ieder diploma wat zwaarder. Daarnaast leert men diverse vaardigheden zoals koprol, onder water oriënteren, onder water zwemmen etc. Het je zelf kunnen redden loopt als een rode draad door de gehele opleiding Zwem-ABC.

Wat nu als je A,B en C hebt behaald?

Na het behalen van je Zwem-ABC kun je nog volop verder met zwemmen bij Neptunus. We hebben dit kort samengevat in een brochure. Meer informatie vind u ook op deze website.


Voor meer informatie, neem contact op via e-mail:
leszwemmen@neptunus-arnhem.nl