Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap alleen via  secretaris@neptunus-arnhem.nl
U ontvangt hiervan een bevestigingsmail.

Indien u niet over e-mail beschikt kunt u dit melden bij onze haldienst aan het tafeltje in het zwembad (alleen mogelijk bij haldienst tijdens het leszwemmen).

Uw afmelding is gelijk een intrekking van de machtiging tot automatische incasso van de contributie. U hoeft dit dus niet nog eens afzonderlijk te doen.

Houdt u er ook rekening mee dat Neptunus volgens de statuten en het huishoudelijk regelement een opzegtermijn heeft die voor elke tak van sport anders is. Dat hangt af of er sprake is van een teamsport of dat een lid voor een sport een startvergunning heeft.

Verzuimen (wegblijven) of de training niet meer bijwonen staat niet gelijk aan opzeggen. Opzeggen dient u te allen tijde schriftelijk of via de mail te doen. Zolang niet is opgezegd via de mail of haldienst blijft de contributieplicht bestaan.

Wordt tussentijds opgezegd vanwege een verhuizing dan is de opzegtermijn 1 volle kalendermaand. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld op 21 november een afmelding doet, dat de maand december als opzegtermijn geldt. Het lidmaatschap is dan op 1 januari geëindigd.

Hieronder een overzicht van de opzegtermijnen.

  • Leszwemmen en recreatief zwemmen

Er kan worden opgezegd per 31 december en per 30 juni of na het behalen van een zwemdiploma.

  • Wedstrijdzwemmen en masters (incl.trimzwemmen).

Er kan worden opgezegd per 31 december en 30 juni. Is de zwemmer in het bezit van een startvergunning dan kan alleen per 30 juni worden opgezegd.

  • Waterpolo

Voor waterpolospelers ouder dan 11 jaar geldt dat zij alleen per 30 juni kunnen opzeggen. Voor mini’s t/m 11 jaar geldt dat zij dat ook per 31 december kunnen doen.

Bestuur A.Z. & P.C. Neptunus