Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon binnen zwemvereniging A.Z.&P.C. Neptunus:

In verenigingen kunnen zich situaties voordoen dat de sociaal veilige sportomgeving in het geding komt of dreigt te komen. Het is daarom wenselijk dat er binnen de vereniging een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanwezig is. De VCP is een duidelijk aanspreekpunt ten aanzien van vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte waar iedereen een beroep op kan doen. Voor leden van de vereniging is het van belang om te weten wat de taken zijn van de VCP en wat de randvoorwaarden zijn om zo optimaal van de VCP gebruik te kunnen maken.

Taken van de VCP

 1. Eerste opvang / aanspreekpunt
  De VCP is er voor leden die te maken hebben met een sociaal onveilige sportomgeving en hier met iemand over willen spreken.
 2. Doorverwijzing
  De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of –adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
 3. Preventie-activiteiten
  De VCP brengt de vereniging op de hoogte van het bestaan van de VCP en deze ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd. Daarbij houdt de VCP zich op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies en informatie aan het bestuur. Hiermee kan gericht beleid worden ontwikkeld tegen een sociaal onveilige sportomgeving. De toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving kan hierbij als leidraad worden gebruikt.

Randvoorwaarden

 • De VCP is geen bestuurslid
 • De VCP heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur
 • De VCP is niet inhoudelijk betrokken bij procedures
 • De VCP werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving ten behoeve van preventie.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon?

Stuur dan een e-mail naar: vcp@neptunus-arnhem.nl